Styrelsen 2018

Eva Höglund, ordförande

  • Ansvarsområde: Representation, kommunikation, uppdatering av medlemsregistret (adressändringar, avregistrering)
  • Kontakt: eva.hoglund@abo.fi, tel. 050-3041602

Taina Hietanen, viceordförande

  • Ansvarsområde: Bidragsansökningar

Emma Björklund, sekreterare

  • Ansvarsområde: Föreningens dokumentation

Katarina Nikander, kassör

  • Ansvarsområde: Ekonomi (kontaktperson gällande medlemsavgifter), salturer
  • Kontakt: katarina.nikander@gmail.com

Nora Hermansson, styrelsemedlem

  • Ansvarsområde: Webbsidan, Facebook, Utbildning och tävlingar

Måns Broo, styrelsemedlem

  • Ansvarsområde: Marknadsföring

Cassandra Sell, styrelsemedlem

Monica Nygren, styrelsemedlem

Biti Sjögren, suppleant

Foto på nya styrelsen kommer i januari!

 

Ansvarspersoner för olika gymnastgrupper

Ansvarsperson för föreningens grupper med barn upp till 8 år (FoB, Hopp och skutt, Spring och språng): Cassandra Sell

Ansvarsperson för föreningens grupper med barn i åldern 8-12 (trupperna Estelle och Aurora, Danceklubben): Nora Hermansson             

Ansvarsperson för föreningens grupper med barn över 12 år (trupp Stella, Dance 7-9 åk): Emma Björklund                    

Ansvarsperson för föreningens vuxengrupper: Eva Höglund