ÅKG Palästras spelregler

1. Föreningens målsättning är att ha ett mångsidigt kursutbud, som möjliggör att personer i olika åldrar kan delta i verksamheten.

2. Föreningens gymnaster ska bemötas vänligt och likvärdigt.

3. Motionsverksamheten ska utformas så att alla får utvecklas i egen takt och njuta av gymnastiken.

4. För tävlingsgrupperna i truppgymnastik skapas mer detaljerade regler.

5. Föreningens ledare bör ta ansvar för trivseln och tryggheten i gymnastikgrupperna och fortbilda sig.

6. En öppen dialog mellan föreningens ledare, gymnaster och styrelse är en central förutsättning för utvecklandet av verksamheten. Eventuella problem bör rapporteras i ett tidigt skede och åtgärder för att lösa dem bör omedelbart vidtas.