Sigillförening

ÅKG Palästra beviljades VALO-sigillet på sin 130-årsjubileumsfest 11.5.2016 i Åbo.

Vad är ett VALO-sigill?

  • Sigillet är en symbol för kvalitativ barn- och ungdomsverksamhet inom idrott och motion
  • Utvecklat av Ung i Finland (Nuori Suomi), numera VALO
  • Sigillet beviljas av grenförbundet (Finlands Gymnastikförbund/Suomen Voimisteluliitto) 
  • I maj 2016 fanns totalt 635 sigillföreningar varav 68 gymnastikföreningar

Vad innebär det att vi är en sigillförening?

Inom ÅKG Palästra arbetar vi aktivt för att:

  • ta väl hand om alla våra gymnaster
  • ha mångsidig och kvalitativ verksamhet
  • ha utbildade ledare
  • belöna gymnaster, ledare och föreningsaktiva
  • ha tydliga målsättningar för verksamheten och spelregler med alla grupper