Smidighet, balans och styrka

 

Åbo Kvinnliga Gymnastikförening (ÅKG) grundades år 1886 och är en av landets äldsta gymnastikföreningar. Föreningen var en av fyra föreningar som år 1896 grundade det förbund som numera heter Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG).

Gymnastikföreningen Palästra grundades år 1905 och år 1959 beslöt föreningarna ÅKG och Palästra att gå samman och bildade då Åbo Kvinnliga Gymnastikförening Palästra (ÅKG Palästra). Ordet "palästra" betyder arena eller träningsplats, men kan också betyda plats för undervisning.

Föreningens syfte är att främja och utveckla intresset för gymnastik i Åbo på svenska.


Föreningen hade 338 medlemmar, varav 190 under 19 år, under verksamhetsåret 2016.

Vårt förbund heter Finlands Svenska Gymnastikförbund: www.gymnastik.fi