ÅKG Palästras truppgymnastikgrupper


Truppgymnastik är en lagsport där man som trupp tävlar med ett gymnastiskt program. ÅKG Palästra har för tillfället en introduktionsgrupp (Noelle), en grupp för 8-10 år (Estelle), en grupp för 10-12 år (Aurora), en för 14-16 år (Stella). Dessutom strävar vi till att starta en ny trupp för över 16 år (Adeline).

 Mera information om grupperna finns på deras egna sidor i balken till vänster!

Om du är intresserad av truppgymnastik, ta modigt kontakt med oss!